Vi tror på, at en god,
sund relation skaber
mulighed for udvikling


Hos Sundhedskompag9et arbejder vi målrettet for at sikre den bedste løsning for den enkelte borger eller virksomhed.

Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Vores kerneværdier


Vi tror på, at alle mennesker er unikke, og derfor møder vi dem dér, hvor de er

Alle mennesker fortjener en plads på arbejdsmarkedet

En god relation skaber mulighed for udvikling

Udvikling sker gennem samspil af fysiologiske, psykologiske og sociale processer

Hvad vi tilbyder


Hos Sundhedskompag9et har vi to områder, som vi har specialiseret os indenfor:

Beskæftigelsesområdet og Forebyggelse af stress og sygdom.  

Hjælp til ledige

En vigtig mission for virksomheden er at hjælpe mennesker ud af overførselsindkomst i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet.

Vores resultater er gode:

  • Otte ud af ti borgere kommer ud  i praktik.
  • En ud af fire borgere opnår       ordinære løntimer.
  • Ni ud af ti borgere oplever, at de har fået kompetencer, der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet 

Læse mere om vores tilbud her

Virksomhedspraktik

Vi arbejder for, at kursisten kommer i praktik et sted, som kan udvikle de allerede eksisterende kompetencer og erfaringer fra tidligere arbejde og uddannelse. Vores erfaring er, at hvis vi er lydhøre over for borgerens ønsker, og matcher dem med den rigtige virksomhed, har vi succes med at få folk i ordinær beskæftigelse. Vi samarbejder med over 500 virksomheder.

Mentor forløb

Vores kursister bliver tilmeldt et forløb gennem jobcentret, som begynder med en forventningssamtale mellem kursist, sagsbehandler og mentor, hvor målsætningerne bliver formuleret. Mentor rapporterer månedligt om forløbets gang således, at sagsbehandler er underrettet herom.

Hjælp til ledige

  • Afdækning af ressourcer og udfordringer
  • Afklaring af eventuelt uddannelsespotentiale
  • Afklaring af arbejdsevne
  • Skånebehov – Vurderes ud fra en funktionsvurdering under praktik- eller sundhedsindsats.

Tværfagligt samarbejde

Vi har en bred vifte af dygtige medarbejdere med mange forskellige faguddannelser. Derfor kan vi tilbyde målrettede forløb, som passer til den enkelte medarbejdergruppe, leder eller kursist.

Læs mere om fagprofessionerne her

Øge medarbejdertrivsel

Vi hjælper med at øge trivslen på arbejdspladsen og mindsker arbejdspladsens negative personaleomsætning. Vi arbejder for at arbejdertrivslen  kan øges med minimum 10-12 pct. Det sker ved at styrke kommunikationen, for at undgå misforståelser og konflikter og arbejde for en god omgangstone i en travl hverdag.

Reducere stress og nedbringe sygefravær

Vi udarbejder en stressprofil til virksomheden med en målsætning om at nedbringe sygefraværet i medarbejdergruppen med 8 -12 pct. Vi arbejder med stresshåndtering, hurtig hjælp til udredning og indsatser til udbrændte medarbejdere eller syge med risiko for langtidssygdom.

Sundhedsforløb

 Vi tilbyder forløb for medarbejdergrupper, som vil og har brug for at arbejde med sundhed i hverdagen; Fokus på motivation og forebyggelse af livstilssygdomme; træning, motion, øget selvværd og arbejder med KRAM faktorer. Sundhedskompag9et har mange års dokumenteret erfaring med dette område. 

Læs mere om vores specifikke muligheder og tilbud til private virksomheder her

Vores tal


400+

ERHVERVS PARTNERE

500+

TILFREDSE JOBKANDIDATER

400+

RETTE JOB MATCH

10.000+

KOPPER KAFFE

250+

CV + ANSØGNINGER

650+

JOB SAMTALER

Samarbejdspartnere og udtalelser


Ballerup
Kommune

Hvidovre
Kommune

Høje-Taastrup
Kommune

Herlev
Kommune

Brøndby
Kommune

Ærø
Kommune

Gladsaxe
Kommune

Lyngby – Taarbæk
Kommune

Kæmpe Succes

”Forud for praktikforløbene har Sundhedskompa9et gjort et stort arbejde med at afklare arbejdsevne og helbred. De har løbende fulgt op med rapporter, der beskriver borgerens situation og udvikling. Samarbejdet har bare været en succes!”

Sagsbehandler
Jobcenter Herlev

Meget brugbart!

“Fantastisk og givende forløb. Jeg har glædet mig til hver gang, og har fået mange brugbare værktøjer og troen på mig selv”

Amal
Kursist

Hjælp under Corona

”Jeg har været rigtig glad for mit forløb i Sundhedskompa9et. Hvis det ikke havde været for min mentor og min psykolog var jeg helt sikkert ikke kommet i praktik, fået en elevplads, og dermed kommet tilbage på min uddannelse som Skov-og Naturteknikker. Jeg har haft besøg hver uge, og vi har gået mange ture under Corona epidemien.

Andreas
Kursist

Lad os sammen finde den bedste løsning for jer!