Sundhedskompag9et samarbejder, som anden aktør, med jobcentret i forsøg på at tage et samfundsmæssigt ansvar for borgere, som er uden for arbejdsmarkedet.

Aktivitetsparate borgere har mulighed for at komme i afklaringsforløb i Sundhedskompag9et i forhold til job- eller uddannelsesmuligheder. Målet er at skabe muligheden for nye relationer til arbejdsmarkedet, uddannelse, fuldtidsjob eller flexjob. Gennem bl.a. samtaler, virksomhedspraktik og træning, forsøger vi at afklare interesser, arbejdsevne og evt. skånebehov.

Sundhedskompag9ets forløb bygger på en sundhedsfaglig holistisk tilgang, som styrker kursistens krop og sind. Derfor tilbydes træningsforløb; hjemme eller i fitnesscenter, samt samtaler med faglige rådgivere.

Værdier, vi arbejder med

"Alle mennesker er unikke og derfor møder vi dem dér, hvor de er"

”Udvikling sker gennem samspil af fysiologiske, psykologiske og sociale processer”

”Vi tror på, at der er ressourcer i alle mennesker”

”En god relation skaber mulighed for udvikling”