Mål: Det overordnede mål er at fremme integrationen og den enkelte kvindes livskvalitet, så hun får motivation til at indgå på arbejdsmarkedet. Dette skal ske igennem netværksskabelse, der ligeledes har til formål at forebygge social isolation.

Formål: At give kvinderne en bredere forståelse for sundhedsfaglige emner, der skal forbedre den enkeltes mestringsevne til at håndtere en hverdag med fysiske og psykiske udfordringer.

Eksempler på emner:

  • Fysisk aktivitet / livsstil
  • Smertehåndtering
  • Kost
  • Forståelse for arbejdsmarked
  • Energiforvaltning

Undervisere har forskellig sundhedsfaglig baggrund:

  • Fysioterapeut
  • Psykoterapeut
  • Professionsbachelor i ernæring og sundhed
  • Læge
  • Sundhedsformidler

Forløbet: Gruppeforløbet er et 13 ugers forløb og foregår én formiddag eller eftermiddag om ugen. Undervisningen vil primært forgå på dansk med tyrkisk og evt. arabisk tolkning.