David og Jimmi

Historie

Sundhedskompag9et blev stiftet i 2012 af David Hansen og Jimmi Jakobsen, som et søsterselskab til Kursuskompag9et i Herlev. Siden hen har firmaet åbnet afdelinger i Rødovre i 2015 og i Taastrup 2016, som alle har et tæt samarbejde med jobcentrene i de pågældende kommuner.

Sundhedskompag9et er en socialøkonomisk virksomhed, der bidrager til værdiskabelse i samfundet ved at hjælpe aktivitetsparate borgere tilbage til  arbejdsmarkedet.

Da Sundhedskompag9et blev stiftet, var det for at tilføje en langt større sundhedsfaglig tilgang til det allerede eksisterende forløb i Kursuskompag9et.

I dag er der ca. 30 ansatte med en bred vifte af forskellige uddannelser for at kunne tilgodese kursistens behov bedst muligt.

Virksomhedens mission er at hjælpe mennesker ud af overførselsindkomst og finde frem til den enkeltes ønsker og behov for fremtiden.