Et forløb hos Sundhedskompag9et strækker sig som udgangspunkt over 13 uger, hvor vi herefter yderligere kan forlænge efter behov.

I forløbet arbejdes der ud fra en målsætning, som jobcentres sagsbehandler fremsætter:

Alle forløb fuldendes med en afsluttende rapport, som beskriver forløbet og kursistens udvikling. Herunder inddrages følgende:

 • Afdækning af ressourcer og udfordringer
 • Afklaring af eventuelt uddannelsespotentiale
 • Afklaring af arbejdsevne
 • Skånebehov – Vurderes ud fra en funktionsvurdering under praktikforløb eller træningsforløb.

 

Tilbud, hvorigennem vi kan hjælpe kursisterne

MÅLGRUPPE:

Som en del af forløbet i Sundhedskompag9et og Kursuskompag9et, begynder kursisten som regel med en opstart i fitness. Uanset kursistens problemstillinger, ser vi fysisk træning, efter egne ressourcer og behov, som en indgangsvinkel til den enkelte person. Derfor henvender dette tilbud sig til samtlige af vores kursister.

INDHOLD:

 • Fast ugentlig aftale om træning
 • Egen fysioterapeut til at udforme træningsprogram og bistå under øvelserne
 • Medlemskab af Fitness World
 • Genoptræning af eventuelle skader

MÅLSÆTNING:

 • At skabe mere energi i hverdagen
 • At forebygge livsstilssygdomme
 • Rehabilitere efter skader
 • At flytte individuelle grænser

MÅLGRUPPE:

Som en del af det faste forløb i Sundhedskompag9et og Kursuskompag9et, stræbes der altid efter at få borgeren på overførselsindkomst i en virksomhedspraktik. Derfor henvender dette tilbud sig til samtlige af vores kursister.

INDHOLD:

 • 13 ugers praktikforløb på en arbejdsplads efter eget ønske
 • Langsom optrapning i ugentligt timeantal
 • Selvindsigt i arbejdsevne og kompetencer
 • Social kontakt med kollegaer
 • Eventuel gennemgang af CV og jobansøgning

MÅLSÆTNING:

 • Afklaring af ressourcer på en eventuel fremtidig arbejdsplads
 • Afklaring af skånebehov (både fysiske og psykiske)
 • Identificere den enkeltes arbejdskarakter
 • Skabe forbindelse og netværk til arbejdsmarkedet

MÅLGRUPPE:

Kvinder af anden etnisk baggrund end dansk, som ønsker hjælp og vejledning til at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked.

INDHOLD:

 • Kommunikativ hjælp af tolk
 • Afklaring af den danske arbejdskultur
 • Forståelse af det danske skattesystem
 • Forståelse af jobcentrets krav og forventninger
 • Opkvalificering til arbejdsmarkedet gennem danskundervisningskurser og virksomhedspraktik

MÅLSÆTNING:

 • At flere ikke-vestlige kvinder får arbejdsmarkedstilknytning
 • At de forskellige barriere for at få et job ikke bliver en forhindring for den enkeltes indtræden på arbejdsmarkedet

face-empty

MÅLGRUPPE:

Sårbare unge fra 18 år, som har fysiske og psykosociale problemstillinger, herunder unge som eksempelvis:

 • Oplever det vanskeligt at gennemføre traditionelle uddannelsesinstitutioner
 • Har brug for støtte til at undgå misbrug og kriminalitet
 • Har brug for generel støtte i hverdagen

INDHOLD:

 • Den unge tilknyttes en fast mentor, som kan kontaktes hele døgnet
 • Afklaring af fysiske og psykosociale forhold
 • Intervention rettet mod fysiske og psykiske barrierer, herunder behandlingstiltag
 • Hjælp til at kunne se sine egne ressourcer og muligheder
 • Afklaring af uddannelses- og jobmuligheder
 • Virksomhedspraktik
 • Støtte til at blive godt indført i den nye uddannelse/job

MÅLSÆTNING:

 • Påbegynde/afslutte uddannelse
 • Starte i ordinært arbejde eller virksomhedspraktik
 • At styrke den unge socialt såvel som fagligt mhp. en fremtid på arbejdsmarkedet

face-empty

MÅLGRUPPE:

Sårbare unge kvinder fra 18 til 30 år, som ikke har været i stand til at starte på en relevant uddannelse/arbejde, og som har været på offentlig forsørgelse gennem længere tid.

INDHOLD:

 • Adfærdsterapi i mindfullness, åbenhed og følelsesmæssige udfordringer
 • At lære sine værdier at kende
 • Simple hjemmeopgaver om eksempelvis søvnrytme, afspændingsøvelser m.m.
 • Gruppesamtaler af 1-2 timers varighed ugentligt
 • Fysisk træning mhp. at højne livskvaliteten

MÅLSÆTNING:

 • At opleve et øget selvværd og selvsikkerhed
 • At kunne se muligheder frem for begrænsninger
 • At få styr på basale hverdagsopgaver, såsom økonomi, rengøring, kost m.m.

MÅLGRUPPE:

At være på overførselsindkomst kan give et underslæb i økonomien, og dermed gøre hverdagen endnu mere uoverskuelig. Sundhedskompag9et kigger gerne økonomien igennem sammen med kursisten, og laver et budget og eventuelt en plan for tilbagebetaling af gæld.

INDHOLD:

 • Overblik over månedlig indkomst og udgifter
 • Kontakt med eventuelle kreditorer i tilfælde af uoverensstemmelser
 • Hjælp til NemID, e-boks, netbank m.m.
 • Budget-afklaring

MÅLSÆTNING:

 • At kunne administrere sin økonomi
 • At danne overblik over indkomst og udgifter
 • At kunne navigere rundt i de forskellige teknologiske instanser vedr. økonomi og kontakt med det offentlige.

Alle tilbud bliver skræddersyet til lige præcis dig og dine behov